หน้าหลัก

台灣工廠大門แนะนำเกี่ยวกับบริษัท

  เป็นโรงงานผลิตกางเกงผ้าอ้อมที่เล็กที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่แค่ 3000 ตารางเมตร พื้นที่ตั้งอาคารมีเพียง 5100 ตารางเมตร แต่ช่องว่างระหว่างสายการผลิตทั้ง 3 สาย กลับเป็นโรงงานที่มีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นโรงงานที่มีความหลากหลาย ก่อนจะเป็นโรงงานที่สมบูรณ์แบบนี้ได้ เราได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อเข้าชมโรงงานชั้นแนวหน้าต่าง ๆ มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ดังนั้นที่นี้จึงเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของผู้คน และยังแสดงถึงความวิริยะอุตสาหะของวิศวะกรของบริษัท ฟูเบิร์ก ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ โรงงานนี้ จึงเปรียบเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้อย่างดีของพวกเรา

more...